กสทช. ประกาศให้ผู้รับใบอนุญาตจัดเรียงเลขช่องตรงกันทุกแพลตฟอร์ม มีผล 3 ต.ค.58