บางกอกแอร์เวย์สแจ้งผู้โดยสารตรวจสอบเที่ยวบินก่อนเดินทาง เหตุผลกระทบหมอกควันอินโดฯ