ชาวบ้านพิจิตรร้องรมว.อุตฯ ประกาศพื้นที่รอบเหมืองทองเป็นเขตภัยพิบัติ-เร่งฟื้นฟู