ผบ.ทร.ลงพื้นที่สมุทรปราการ ติดตามแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย