​เปิดทรัพย์สิน ครม.ประยุทธ์ 3 "รมว.คลัง" รวยสุด 394.11 ล้านบาท


ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินรัฐมนตรีใหม่และคู่สมรส ในครม.ประยุทธ์ 3 จำนวน 19 คน พบ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีคลังมีทรัพย์สินมากที่สุด ส่วน พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกฯ มีทรัพย์สินน้อยที่สุด

TOP ประเด็นร้อน