กลุ่มชาวบ้านปักหลักกระทรวงอุตสาหกรรม ค้านนโยบายเหมืองทอง