​นักสันติภาพเชื่อการลงนามหยุดยิงโยงเลือกตั้งเมียนมาร์ (คลิป)