ใต้ฝนชุก กทม. ฝน 30% เตือนพายุ “คปปุ” แนะดูสภาพอากาศก่อนไปฟิลิปปินส์