​ประมวลภาพเทศกาลดูเซร่าประกาศชัยชนะของชาวฮินดูทั่วโลก!