นกนางแอ่นเลิกทำรังจากวิกฤตหมอกควันภาคใต้-รายได้จากปลาตากแห้งลด