เหนือ-อีสาน อากาศเย็น ใต้ฝนหนักบางแห่ง 60% กทม. ฝน 20%