กรมควบคุมโรคเตือนอันตรายจากประทัด ชี้ช่วงออกพรรษาอุบัติเหตุสูงสุด