เจ้าชายแฮร์รีทรงประชาสัมพันธ์กีฬาทหารผ่านศึกในสหรัฐฯ