​ปัญหากลิ่นเหม็นกระทบชุมชน ครองแชมป์เรื่องร้องเรียนต่อเนื่อง 5 ปี