ตำรวจท่องเที่ยว ฝึกอบรม “สายตรวจจักรยาน” ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวไทย-ต่างชาติ