​รู้หรือไม่.. คนไทย "ร้อยละ 10" ไม่รู้ตัวว่าเป็นเบาหวาน !