"ยิ่งลักษณ์" จี้รัฐใช้ดุลพินิจให้เป็นธรรม กรณีสั่งให้ชำระค่าเสียหายจำนำข้าว