​เสนอกสทช.เร่งแก้เรียงเลขช่องทุกแพลตฟอร์ม-การเข้าถึงพื้นที่ห่างไกล