“อุดมเดช” พร้อมให้ตรวจสอบพิรุธก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์