​ลดเด็ก "เจ็บ" – "ตาย" จากรถมอเตอร์ไซต์ ด้วยการสวมหมวกกันน็อค