รพ.รามาฯ แถลง ฉ.15 “ปอ ทฤษฏี” กระพริบตา-หายใจได้เองบางส่วน