"โคมลอย" ภัยร้ายสายการบิน? (คลิป)

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


Big story ปัจจุบันการปล่อยโคมลอย กำลังเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว และประชาชนในภาคเหนือ และเริ่มแพร่หลายในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลลอยกระทงของทุกปี จากสถิติในปี 2557 มีการปล่อยโคมลอยมากกว่า 12,000 โคม ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อการบิน และอากาศยาน รวมถึงการเกิดกระแสไฟฟ้าดับในวงกว้าง โดยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการปล่อยโคมลอยที่ไม่ได้มาตรฐาน

TOP ประเด็นร้อน