คมนาคมลงนามร่วม กพท.- EASA ส่งผู้เชี่ยวชาญช่วยแก้ปัญหาการบินของไทย