ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้ร่วมกิจกรรม PPTV ยิ่งดูยิ่งติด "จิบน้ำชายามบ่ายกับ รัตนาวดี"