​สาวก "สตาร์ วอร์ส" ในจีน เข้าพิธีแต่งงานหน้าโรงหนัง