​ศาลปกครองนัดไต่สวนคดี "ทักษิณ" ฟ้องปมเพิกถอนพาสปอร์ต