อังกฤษและสหรัฐฯ เตือนชาวตะวันตกในปักกิ่งระวังเหตุร้าย