ประชาชนทยอยเดินทางก่อนถึงเทศกาลปีใหม่ เลี่ยงจราจรแออัด (คลิป)