ชุมนุมยืดเยื้อ! ​สถานทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง แจ้งปิดบริการแผนกกงสุล 28-30 ธ.ค.58