​รมต.สำนักนายกฯเชื่อหลังปีใหม่กลุ่มต่างๆเคลื่อนไหวทางการเมืองมากขึ้น