จ่อพิจารณาปรับโครงสร้างเงินเดือน ขรก. ป้องปัญหาสมองไหล-สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ