ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพเสนอ 4 หลักการบริหาร 30 บาทให้ยั่งยืน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
6 องค์กรภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพแถลงจุดยืนต่อนโยบายระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยเห็นด้วยที่จะไม่ยกเลิกกองทุน 30 บาท พร้อมเสนอ 4 หลักการบริหารกองทุนให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ


มีข้อความดังต่อไปนี้


เพื่อให้ประชาชนไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภาคี สภาวิชาชีพด้านสุขภาพ อันประกอบด้วย แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สัตวแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ และสภากายภาพบำบัด จึงได้ร่วมกันแถลงจุดยืนของภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพต่อนโยบายระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ เห็นด้วยกับการที่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต้องคงอยู่ และจะต้องดำเนินการให้มีความยั่งยืนและมีคุณภาพ โดยมีหลักการดังนี้


1. ประชาชนไทยทุกคนจะต้องเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็น


2. ประชาชนไทยที่ยากไร้ ด้อยโอกาส ต้องได้รับการดูแลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย


3. ประชาชนไทยที่มีศักยภาพและมีความพร้อม สามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพ


4. ประชาชนไทยต้องไม่ล้มละลายจากความเจ็บป่วย


แถลง ณ วันที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559

แพทยสภา

สภาการพยาบาล

สภาเภสัชกรรม

ทันตแพทยสภา

สัตวแพทยสภา

สภาเทคนิคการแพทย์


LPGA2024_22B LPGA2024_22B
TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ