สิบกว่าปีที่รอคอย.. หมู่บ้านคลิตี้ "ยังไม่ปลอดสารตะกั่ว" !!!