ลุ้นหนาวอีกรอบ! อุตุฯ คาด 5-8 ก.พ.อากาศเย็น- กทม. อุณหภูมิต่ำสุด 20 องศาฯ