บทเรียนจากการรบ "ชีวิตหลังสงคราม" ของ “ทหารผ่านศึก”