“พลิก”เบื้องหลัง รื้อผังเมืองรวม


โดย PPTV Online

เผยแพร่
น่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายหรือเป็นหนทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบ สำหรับความต้องการเดินหน้ากิจการไฟฟ้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทั้งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และจังหวัดต่างๆที่มีโครงการเหล่านี้จ่ออยู่ โดยรัฐบาลอาศัยอำนาจหัวหน้าคสช. ออกคำสั่ง 2 ฉบับ มางดเว้นการใช้ผังรวมจังหวัดและการบังคับใช้กฎกระทรวงกับกิจการบางประเภท หลังมีกระแสต่อต้านในวงกว้าง

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน