ผบ.ทบ.แจงส่ง รด. ทำความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญ ไม่มีเจตนาชี้นำความคิด