แม่ฮ่องสอนขุดลอกฝายแก้ภัยแล้ง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลงพื้นที่ อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน แก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกรในพื้นที่

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน