เครือข่ายคนสงขลาปัตตานี จี้ สผ.ยกเลิก EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เครือข่ายคนสงขลาปัตตานี้จี้สผ.ยกเลิก EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เนื่องจากขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน และกระทบพื้นที่อ่อนไหว เสนอทำใหม่ศึกษา 100 กิโลเมตรเป็นอย่างน้อย

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน