4 คำถาม มี “สื่อ” ไว้ทำไม


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ความพยายามในการกำหนดรูปแบบการซักถามของสื่อมวลชนต่อผู้นำประเทศ นับว่าเป็นวิธีการที่อยู่ในข่ายหลักวิชาการสื่อสารการเมือง ในหลักวิชานี้มีทฤษฎีที่น่าสนใจอยู่ 4 ทฤษฎี ที่อาจสะท้อนได้ว่า การบริหารประเทศในเวลานั้นอยู่ในภาวะแบบไหน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน