ญี่ปุ่นพบผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ในเด็กเพิ่ม - เชื่อมโยงเหตุฟุกูชิม่า