เครือข่ายผู้บริโภคร้องรัฐทบทวนกฎหมายองค์กรอิสระฯ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เครือข่ายผู้บริโภค ยื่นหนังสือถึงรัฐบาลทวงถามกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค หลังไม่ถูกเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. เพราะที่ผ่านกฎหมายฉบับนี้ถูกผลักดันมาโดยตลอด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน