กพท.เชื่อปัญหาการเงินชาร์เตอร์ไฟลท์ไม่กระทบท่องเที่ยว