เริ่มวันนี้  10 ข้อหาหลักต้องห้าม มาตรการจัดระเบียบ “จราจร” แหล่งท่องเที่ยว

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ปัญหาจากการท่องเที่ยวในปัจจุบันมีเพิ่มมากขึ้น การจราจรก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องมีการเร่งแก้ไข นอกจากปัญหารถนักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือแล้ว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังได้มีมาตรการจัดระเบียบจราจรในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้

TOP ประเด็นร้อน