นิสิตจบใหม่ “หวั่น” อัตราการว่างงานกว่าแสนคน


สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผย ต้นปี2559 มีอัตราการว่างงานกว่าสามแสนคน พบกลุ่มผู้จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษามาเป็นอันดับหนึ่ง กว่าแสนคน

TOP ประเด็นร้อน