สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยร้องผู้บริหารช่อง 3 ทบทวนการทำหน้าที่ของ “สรยุทธ”