ปัญหาพิพาทที่ดินชาวราไวย์ "ปะทุ" !!!

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ชาวเลราไวย์ รวมตัวขวางผู้ถือครองสิทธิ ก่อสร้างปิดกั้นทางเข้า-ออก ที่ดินพิพาท

TOP ประเด็นร้อน