ภัยแล้งกระทบหมู่บ้านดงบัง แหล่งน้ำตามธรรมชาติแห้งขอด

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ปัญหาภัยแล้งขณะนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้น จนส่งผลกระทบต่อกลุ่มชาวบ้านดงบัง จ.ปราจีนบุรี ที่ปลูกสมุนไพรส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ชาวบ้านต้องปรับวิธีการดูแลสมุนไพรรวมไปถึงการสำรองน้ำไว้ใช้ หลังได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำหล่อเลี้ยงต้นสมุนไพร

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน