“เจ้าแซมมี่” แมวน้ำแสนรู้ข้ามถนนคลานเข้าร้านอาหารทะเล