มาตรา 44 ปลดล็อดประเมินสิ่งแวดล้อมไม่กระทบโรงไฟฟ้าขยะ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


จากการที่รัฐบาลประกาศให้ปัญหาการจัดการขยะชุมชนเป็นวาระแห่งชาติ ที่ต้องเร่งรัดให้เกิดการควยคุมมลพิษจากขยะเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน ล่าสุดประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการกำจัดขยะชุมชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติเผยโรงไฟฟ้าขยะเป็นทางเลือกหนึ่ง

TOP ประเด็นร้อน